Arbetsdagar

Vi tar hand om våra gemensamma ytor tillsammans. Varje år har vi två arbetsdagar, vanligen i maj och september (se aktuellt kalendarium här: kalendarium). På arbetsdagen informerar arbetsledarna om vilka arbetsuppgifter som är mest akuta, och efter några timmars fixande fikar vi tillsammans.

Arbetsplikt

Varje stuga/lott har åtta timmars arbetsplikt per år, som ska gå till att utföra gemensamma arbeten för föreningen (det vill säga utanför egen lott), såsom att rensa sly, rensa diken, vända den gemensamma komposten och renovera föreningens byggnader (för att nämna några uppgifter).

Den som har arbetat sina 8 timmar och skickat in arbetspliktspappret till arbetsledaren behöver inte betala någon arbetspliktsavgift. Om man inte kommer upp i 8 timmar får man betala 50 kr per timme som saknas. Totalt 400kr för 8 timmar. Arbetspliktspappret delas ut på arbetsdagen.

Trevligast är om alla deltar på arbetsdagen, men finns inte möjlighet till det går det att utföra arbetet på annan tid. Prata med en arbetsledare om du är osäker.

Aktuell arbetsledare för ditt område hittar du här: funktionärer.

Arbetspliktsblankett hittar du här: arbetspliktsblankett

senast uppdaterad: 2023-10-20