Om Eken

Ekens koloniområde

Ekens koloniområde ligger i Flatens naturreservat som inrättades år 2007.

Inom området finns badsjöarna Flaten och Dreviken, kuperad skogsterräng, härliga vandringsstråk och vandringsleder, vackra utsiktsberg och ett antal koloniområden (Odlaren, Listudden, Orhem och Eken). Skogarna är under gynnsamma år rika på svamp och bär. Det närbelägna Flatenbadet har nyligen genomgått en upprustning.

Koloniområdet Eken är ett av Stockholms minsta koloniområden med sina 78 stugor. Eken ligger i ett kuperat område med tomter som är mycket olika. Till skillnad från de stora koloniområdena som ligger utsträckta på plan mark finns här skiftande “plattmarkstomter”, bergstomter och en och annan skogstomt.

Korta fakta om Eken

  • Koloniträdgårdsföreningen startades 1963 efter en flytt från Årsta.
  • Föreningen består av 78 stugor och ligger i Flatens naturreservat.
  • Marken ägs av Stockholms stad, som arrenderar ut den till Ekens koloniträdgårdsförening.
  • Föreningen har i sin tur avtal med varje medlem, där det regleras hur lotterna får bebyggas och brukas.
  • Närmaste grannar är Listuddens och Odlarens koloniträdgårdsföreningar.

Ekens historia

När man i början av 60-talet skulle bygga ett nytt bostadsområde i Årsta hänvisades kolonisterna i Årsta och Valla koloniområde till koloniföreningarna Odlaren och Orhem 2 som skulle uppföras. (Orhem 2 fick senare namnet ändrat till Ekens koloniområde.)

Staden anlade vägar, gjorde dränering och drog vatten till stuglotterna. De stugor som gick att flytta skulle också förses med grunder.

Sommaren 1960 hade nya vägar anlagts och en del kolonister hade påbörjat förberedelserna för en flytt.

1961 skulle alla hus vara borta och 1962 kom industri- och skrotsamlare dit från Liljeholmen, där det skulle byggas tunnelbana.

1962 kallades Stockholms Stad kolonisterna i Orhem II till möte i Medborgarhuset. En styrelse bildades, som senare skulle kalla medlemmarna till kontraktsskrivning och antalet lotter blev till slut 78.

1963 kallades kolonisterna till kontraktsskrivning. Föreningens ordförande, den första, var då Anker Johansson, som hade köpt sin stuga på Valla och han fick lott 13. Kassör var Birger Björk, lott 64. Han föreslog att föreningen skulle heta Eken för att här var så många vackra ekar. Och så blev det. Sekreterare blev Stig Nordén, lott 68.

Det första mötet hölls på serveringen vid Allhelgonagatan, nuvarande Gunnarsons konditori. Så småningom fick Eken köpa en överbliven kolonistuga, nr 34, som blev styrelselokal innan föreningshuset byggdes.

1967 byggdes dansbanan och tombolahuset, som tjänade som bingohall under många onsdagar. Bingon anordnades av Ekens damklubb. Man ordnade även flera utflykter till intressanta resmål runt om Stockholm. Syftet med damklubben var bl.a. att samla in pengar till nytt föreningshus.

En dag hittades en annons om ett hus i Röö som skulle säljas. En grupp från Eken åkte dit och bestämde sig för att köpa huset. I samband med köpet bidrog Stockholms stad med en hel del virke från Gålö lantbruksskola som i den vevan lade ner sin såg. Virket till stugan i Röö visade sig komma från Statistiska centralbyråns hus på Valhallavägen. Och det köptes in för en blygsam penning.  Föreningen fick även tips om takstolsspikning och annat.

En sen vårkväll kl 23 kom två stora lastbilar med väggdelar till Eken. Fru Linder organiserade avlastningen. Och sedan blev det brått att rita förslag och se ut en plats för bygget. För att kunna lyfta en takstol behövdes 12-13 man. När markarbetet var klart ett år senare hölls takstolsfest. Det blev armagnac, lyxmacka och kaffe. Huset var då en öppen gavel och det fanns endast luckor att gå på. Mycket jobb återstod.

Från Odlaren fick vi ett fönster, som blev över när föreningen byggde sitt föreningshus. Golv och innertak och lister beställdes från Insjön. Alla som kunde hjälpte till och det ekonomiska stödet från bingokvällarna som damklubben ordnade fortsatte.

Ekens föreningshus invigdes 1972. Det blev en dramatisk händelse på många sätt. Vid invigningen avled nämligen föreningens dåvarande revisor.

1988 firades Ekens 25-årsjubileum med stor fest i föreningshuset för både medlemmar och inbjudna från bl a Stockholms Stad.

2003 firade Eken 40-årsjubileum och föreningshusets tillbyggda altan invigdes – byggd med handkraft av föreningens medlemmar.