Gröngödsling – information från miljögruppen

Gödsla jorden grönt!

Några ord om gröngödsling.

Gröngödsla på olika sätt:

Mylla ner gräsklipp och andra växtrester i kökslandet.

Odla växter som lämnar mycket växtrester och mylla ner dem. Så gröngödslingsväxter tidigt på säsongen innan det är dags att plantera ut de växter du tänkt att odla på den platsen, eller så efter att du skördat din huvudgröda. Till exempel när du tagit upp potatisen.

I färdiga gröngödselblandningar finns det växter med olika egenskaper: Snabbväxande för mycket grönmassa, marktäckande för att undvika det kväveläckage som sker från naken jord eller kvävefixerande för att ta tillvara på kvävet i luften och omvandla det till växtnäring. Det kan till exempel vara rajgräs, honungsfacelia och subklöver i en sådan blandning.

Läs mer i Lätt om odling nr 21: https://kolonitradgardsforbundet.se/wp-content/uploads/2020/03/00-KTF_nr21_grongodsling.pdf

Senast uppdaterad: 2023-08-09