Parkering och väg

Hastigheter inom området är begränsad till 10 km/h.

Parkering inom området hyrs av medlemmar i Koloniträdgårdsföreningen Eken.

Det är inte tillåtet att parkera framför bommen till Flaten. Om du parkerar där riskerar brandbil och ambulans att inte komma fram.