Släpkärra

Föreningen har köpt in en släpkärra som kan hyras ut till medlemmarna, ej utomstående och för att användas i föreningens verksamhet.
Medlem som vill hyra släpet eller som ska använda släpet i föreningens verksamhet bokar
via Catharina Hård af Segerstad, stuga 22, telefon 070 402 57 99.
Normalt bokas släpet för föreningens verksamhet på städdagarna.
Släpet är uppställt vid föreningshuset och är låst. Catharina har nyckel till släpet.
Hyra för släpet är 100 kr för varje tillfälle och betalas via Swish eller kontant till Catharina.